Wijktafel Kalsdonk : Elke 1e dinsdag van de maand 16u-17u in Buurthuis Kalsdonk

Een wijktafel is een overleg tussen wijkbewoners uit een bepaalde woonwijk. Dit overleg kan plaatsvinden tussen bewoners onderling en met vertegenwoordigers van de gemeente, de politie(wijkagent), woningcoöperaties en andere bij de wijk betrokken organisaties. 

Op een wijktafel kunnen allerlei onderwerpen aan bod komen, zoals de sociale samenhang, op stapel staande projecten, onveilige plekken en andere uitdagingen van allerlei aard.  De agenda wordt in samenwerking met gemeente en bewoners opgesteld. Heeft u vooraf vragen over de wijktafel neem dan contact op met de opbbouwwerker, Edwin Spitters.

Voor vragen over WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) kunt u op alle werkdagen van 9-13 uur terecht bij Inwonersondersteuning Roosendaal 

Meer informatie

Adresgegevens
Buurthuis Kalsdonk
Rector Hellemonstraat 2
4702 RH Roosendaal

Wijktafel Kalsdonk: 
Maandelijks elke 1e dinsdag van 16u-17u


Contactgegevens 
Opbouwwerker, Edwin Spitters
E  Edwin Spitters
E  Contact met Inwonersondersteuning
W Website Inwonersondersteuning

U kunt ook bellen naar Ilias(8183) of inwonersondersteuning(0050):