Een wijktafel is een overleg tussen wijkbewoners uit een bepaalde woonwijk. Dit overleg kan plaatsvinden tussen bewoners onderling en met vertegenwoordigers van de gemeente, de politie(wijkagent), woningcoöperaties en andere bij de wijk betrokken organisaties. 

Op een wijktafel kunnen allerlei onderwerpen aan bod komen, zoals de sociale samenhang, op stapel staande projecten, onveilige plekken en andere uitdagingen van allerlei aard.  De agenda wordt in samenwerking met gemeente en bewoners opgesteld. 

Heeft u vooraf vragen over de wijktafel neem dan contact op met de Opbouwwerker Edwin Spitters.

 

Meer informatie


Buurthuis Keijenburg
Keijenburg 70 4702 CG Roosendaal

Wijktafel Burgerhout:
Maandelijks elke 2e Donderdag van 16u-17u

E Edwin Spitters
Contact met Inwonersondersteuning
W Website Inwonersondersteuning