Een wijkhuis is een plaats waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Ze kunnen samen met elkaar activiteiten ondernemen of gewoon een praatje maken. In veel buurthuizen zijn enkele andere non-profit organisaties aanwezig. Meestal zijn die actief in het gebied van zorg, welzijn, werk of educatie.
Per wijk is de invulling verschillend. Ook de algemene naam verschilt. In de ene wijk heet het wijkhuis of buurthuis of een buurtcentrum, elders een dorpshuis, een wijkbedrijf of nog weer anders.

Meer informatie


Kijk voor de contactgegevens op de pagina van de wijk of het dorp in kwestie.

Ga direct naar wijken en dorpen