Mensen – autochtoon, allochtoon, jongeren en ouderen – die om welke reden dan ook kortere of langere tijd in financiële problemen zitten en die na betaling van vaste lasten te weinig geld overhouden voor goede voeding, kunnen een beroep doen op voedselbank Goed Ontmoet.

De Voedselbank zamelt bij producenten en distributeurs van levensmiddelen de producten in die om een of andere reden niet verkocht kunnen worden, maar die kwalitatief nog 100% goed zijn.

De ingezamelde producten worden wekelijks verdeeld onder gezinnen, die aan de door de Voedselbank geformuleerde criteria (zie onze website) voldoen.

Voedselbank Goed Ontmoet wordt in stand gehouden door vrijwilligers.

Kijk op deze website voor de voedselbankuitgifte locaties!

Meer informatie

Adresgegevens
Uitgiftepunt Roosendaal
Oude Pius-X-school
Edisonstraat 55 4702 NB Roosendaal

Aanmelden nieuwe klanten:
Woensdag tussen 11.00 – 12.00 uur 

Afmelden ophalen pakket:
Woensdag tussen 10.00 – 13.00 uur 


Contactgegevens
Mail naar de voedselbank
W Website voedselbank Westbrabant