Mogen wij ons even voorstellen…

Wij zijn een zelfstandige groep, zonder zorg. We wonen en functioneren zelfstandig en we beschikken over eigen vervoer. We hebben allemaal te maken gehad met een NAH, niet aangeboren hersenletsel (CVA, TIA, hersenbloeding, tumor, trauma, ongeval). Wij zijn lotgenoten en vrijwilligers.

Kijk op de website van het Huis van de Westrand voor meer informatie !

Meer informatie

Adresgegevens
wijkhuis Het Huis van de Westrand
Sint Lucasplein 3
4703 HX Roosendaal.


Contactgegevens
Toon Willemse

E Email naar Toon
E Mail naar de NAHclub

Of kijk op:
F Facebook