KBO-Wouwse Plantage (Katholieke Bond van Ouderen) komt op voor de senioren in de Wouwse Plantage, stimuleert hen tot maatschappelijke participatie en inspireert hen hun talenten te benutten ten dienste van elkaar en van de maatschappelijke omgeving.

KBO-Wouwse Plantage heeft als doelstelling om goede ontspanningsmogelijkheden te creëren voor al haar leden en het behartigen van hun belangen.

Meer informatie

Contactgegevens
Sint Gertrudis afdeling Wouwse Plantage.
Jos Voeten

E  Mail naar Jos
W Website UnieKBO