KBO-Nispen (Katholieke Bond van Ouderen) komt op voor de senioren in Nispen, stimuleert hen tot maatschappelijke participatie en inspireert hen hun talenten te benutten ten dienste van elkaar en van de maatschappelijke omgeving.

KBO-Nispen heeft als doelstelling om goede ontspanningsmogelijkheden te creëren voor al haar leden en het behartigen van hun belangen.

Ga direct naar de activiteiten van KBO Nispen op deze pagina!

Kijk op facebook van KBO Brabant.

Meer informatie


Activiteitenpagina KBO Nispen

Contactgegevens
Secretaris Jan Gelderblom

Mail naar KBO Nispen

Of kijk op:
Website KBO Nispen