Het Eropaf-Team gaat op eerste signalen af, waardoor er tijdig en snel ingegrepen kan worden. Signalen komen bijvoorbeeld vanuit het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), vrijwilligers, familie, buren of vanuit woningcorporaties, wijkagenten en de gemeente. 

Problematiek die zij tegenkomen zijn onder andere vervuiling, financiën, huiselijk geweld of multi-problematiek. Ook eenzaamheid, overlast en gezondheid zijn thema’s die terugkomen.

Meer informatie

E Mail naar Er Op Af

Of bel naar Inwonersondersteuning Roosendaal