De voormalige Goede Herder Kerk heet voortaan Broedplaats Langdonk. Er is hard gewerkt aan de inrichting van deze nieuwe ruimte, een plaats waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en deel kunnen nemen aan tal van activiteiten gericht op de wijk Langdonk en gedragen door de wijkbewoners. Deze ruimte wordt momenteel verder ontwikkeld en ingericht door WijZijn in samenspraak met de bewoners.

Bekijk Langdonk ook op Facebook! 

Doelen van de Broedplaats Langdonk:
Een toegankelijk trefpunt waar bewoners en wijkwerkers terecht kunnen voor (lokale) informatie, inspraak, invloed, co-creatie en inspiratie ten behoeve van de wijk.

  • Meer betrokkenheid bij eigen buurt (participatie)
  • Meer interactie tussen bewoners die normaal gesproken niet snel met elkaar in contact komen.
  • Meer interactie tussen bewoners en wijkprofessionals.
  • Beter straatbeeld en uitstraling omgeving.

Deelnemers zijn: Bewoners, WijZijn Roosendaal, Alwel, straathoekwerk, Bewonersplatform, Werkgroep Schoon Langdonk, wijkagent, wijkzuster, verbinder gemeente, Buurtpreventie en andere partijen.

 

Meer informatie

Adresgegevens
Broedplaats Langdonk
Abeliadonk 86
4707 EZ
Roosendaal


Contactgegevens
Bas van der Hulst
Mail naar Bas

Judith van Gastel (3099)
Mail naar Judith
E Mail naar de Broedplaats

Elke dag is er een koffieinloop van 10.00u tot 12.00u. Iedereen is welkom.
Op donderdag is er van 13.00 tot 14.00u een inloopspreekuur voor bewoners.
Er zijn meerdere activiteiten waar men terecht kan. Zie daarvoor de poster op de voordeur.