Cultuurnetwerk Roosendaal

De samenleving is aan zet. Niet langer participeert de burger in het werk van de overheid, de overheid participeert in het leven van de burger. Het spel verandert!

Bekijk ons op Facebook! 

Om deze reden besloot de gemeente Roosendaal in 2016 tot een participatief traject waarbinnen culturele partners met onder anderen inwoners, onderwijs en bedrijfsleven tot een nieuwe cultuurnota zijn gekomen.

Het resultaat: een gedragen cultuurvisie en een goede fundering voor een sterk cultureel netwerk. 

Om een beslissende bijdrage te leveren aan het bestendigen, verstevigen en verduurzamen van het culturele klimaat in Roosendaal, werd geadviseerd een onafhankelijke stichting op te richten.

Na een intensieve voorbereidingstijd was het in juli 2018 dan zover:

Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal is een feit!

Meer informatie


Contactgegevens
Projectleider Kunst en Cultuur,
Allies Swinnen.

E  Mail naar het Cultuurverbindtroosendaal
W Website Cultuurverbindtroosendaal