Wij zetten ons in voor een leefbare wijk en we doen dat samen met de bewoners en de (vrijwilliger)organisaties die actief zijn in de buurt. Wij maken ons hard voor een schone, hele en veilige woonomgeving in de Westrand en we stimuleren initiatieven van de bewoners zelf om dit te realiseren. Goede initiatieven (groot of klein) zijn altijd bespreekbaar!

Soms komen bewoners in de problemen of ervaren overlast. Wij proberen dit, binnen de mogelijkheden, op te lossen. Heeft u een leuk idee voor de Westrand of wilt u een zorg met ons delen?

U kunt medewerkers van Alwel ontmoeten op het: 
Wijkspreekuur Westrand,
Huis van de Westrand, Sint Lucasplein 3, wekelijks op dinsdag 10.30 - 12.00 uur 

Meer informatie

Contactgegevens

Woonconsulenten
Francis de Jong
Hajera van der Velden

Sociaal beheerders
Khaiber Ahmad
Marcel van der Mast

Mail naar Alwel

Of kijk op:
W Website Alwel