Fijn wonen, daar werken we aan. Vooral voor degenen die dit moeilijk zelf voor elkaar krijgen. Daarom hebben we een brede blik op ‘wonen’.

We typeren onszelf als ‘buurtcorporatie’. We zijn aanwezig en zichtbaar in buurten en wijken, zodat bewoners ons snel en makkelijk weten te vinden. Voor vragen, en ook om samen te werken aan een schone, hele en veilige woonomgeving. Daarbij werken we samen met bewoners en organisaties zoals gemeente, WijZijn, MEE, wijkzuster, GGD, GGZ, thuiszorg en wijkagent.

Ga direct naar Mijn Buurt/alle wijken om voor informatie over Alwel in uw wijk of dorp. 

Meer informatie


Contactgegevens
Mail naar Alwel
 Website Alwel
F    Facebook Alwel