Over Nispen
Nispen is één van de vijf kerkdorpen van de gemeente Roosendaal (ook wel de Parels van Roosendaal genoemd).

Nispen is de oudste plaats in de wijde omgeving. Reeds vóór 1146 zou het een heerlijkheid zijn geweest en in 1157 werd het voor het eerst als kerkdorp vermeld onder de naam Nisipa. Het wordt genoemd in een oorkonde die een schenking van diverse goederen van Arnulfus de Brabander aan de Abdij van Tongerlo bevestigde.

De spoorlijn Roosendaal-Essen werd geopend op 26 juni 1854, maar er is nooit in een station te Nispen voorzien geweest. Een waterleiding werd aangelegd vanaf 1886. Water werd door een particuliere maatschappij gewonnen in gegraven welputten en van daaruit naar Roosendaal geleid. In 1914 werd de winning gestaakt, daar het water vervuild was geraakt. De langgerekte putten bleven bestaan en het terrein, dat de functie van openluchtzwembad kreeg, werd Zonneland genoemd.